International Journal of Public Administration, Management and Economic Development ( IJPAMED)

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development ( IJPAMED) je medzinárodný peer - reviewed časopis publikovaný v anglickom jazyku Akadémiou managementu a ekonomiky. Hlavným cieľom časopisu je poskytnúť priestor pre medzinárodnú výmenu myšlienok a informácií o verejnej správe, manažmentu a ekonomickom rozvoji. Časopis publikuje originálny výskum pokrývajúce empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantné práce v oblasti verejnej správy, manažmentu a ekonomického rozvoja. Témy, ktoré patria do zamerania časopisu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: fungovanie verejnej správy; verejný manažment; verejný governance; verejné financie; verejnej politiky; manažment podniku; strategický manažment; miestny, regionálny, národný a nadnárodný ekonomický rozvoj; globalizáciu; sociálne a environmentálne aspekty ekonomického rozvoja.