Vydavatelství časopisu

Akademie managementu a ekonomiky
Fügnerova 309
763 02 Zlín
Česká republika

www.ameko.cz

info@ameko.cz