International Journal of Public Administration, Management and Economic Development je indexován v následujících mezinárodních databázích:

Directory of Research Journals Indexing logo

Directory of Research Journals Indexing (2016)