Vědecká rada

Předseda vědecké rady

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., Akademie managementu a ekonomiky, Česká republika

Členové redakční rady

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Česká školní inspekce, Česká republika
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Prof. Dr. rer. pol. Günter Hofbauer, Technische Hochschule Ingolstadt, Germany
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
prof. UE dr. hab. Miloš Kráľ, University of Economics in Katowice, Polsko
doc. Ing. Josef Kubík, CSc., Vysoká škola logistiky v Přerově, Česká republika
PhDr. Michal Lukač, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., NEWTON College, a.s., Česká republika
Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
prof. UE Dr.hab. Andrzej Piosik, Unwersytet ekonomiczny w Katowicach, Polsko
Prof. dr. hab. Jan Pyka, University of Economics in Katowice, Polsko
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
Prof. Dr. Martin Užík, Berlin School of Economics and Law, Německo
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
Ing. Petr Zahradník, MSc., EcoSoc, Brusel, Belgie