Naše společnost, Akademie managementu a ekonomiky, nabízí spolupráci a zkušenosti v těchto oblastech:

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva vnitra České republiky

  1. Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území
  2. Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti