Charakteristika programu

Program Master of Business Administration - MBA ve specializaci Management a ekonomika podniku

Akadémia managementu a ekonomiky, s. r. o. ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia ponúka profesne orientovaný postgraduálne vzdelávací program Master of Business Administration, zakončený obhajobou dizertačnej práce a udelením titulu MBA .

Charakteristika programu

Postgraduálne študijný program MBA Management a ekonomika podniku je zameraný na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na výkon vedúcich povolania a manažérskych funkcií vo firemnom sektore. S ohľadom na nutné kompetencie, kladené na tieto vedúcej pozície, je akcentované ich prehlbovanie v oblasti riadiacich, ekonomických, právnych a obchodných disciplín. Štúdium, ako postgraduálny program, pokrýva tematiku strategického manažmentu inštitúcií, ekonómie a financií, otázok spojených s Európskou úniou a európskym, či obchodným právom, riadením projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ďalších disciplín.