Charakteristika programu

Program Master of Business Administration - MBA ve specializaci Management a ekonomika podniku

Akademie managementu a ekonomiky, s.r.o. jako akreditovaná vzdělávací instituce nabízí profesně orientovaný postgraduální vzdělávací program Master of Business Administration, zakončený obhajobou disertační práce a udělením titulu MBA.

Charakteristika programu

Postgraduální studijní program MBA Management a ekonomika podniku je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí nezbytných pro výkon vedoucích povolání a manažerských funkcí ve firemním sektoru. S ohledem na nutné kompetence, kladené na tyto vedoucí pozice, je akcentováno jejich prohlubování v oblasti řídících, ekonomických, právních a obchodních disciplín. Studium, jako postgraduální program, pokrývá tematiku strategického managementu institucí, ekonomie a financí, otázek spojených s Evropskou unií a evropským, či obchodním právem, řízením projektů financovaných ze strukturálních a investičních fondů EU a dalších disciplín.