graduates

Akademie managementu a ekonomiky, s.r.o. je moderní a progresivní vzdělávací a společenská instituce, svým zaměřením orientovaná do problematiky managementu ve veřejné správě, managementu a ekonomiky podniku, projektového řízení a dalších aktivit.

Za hlavní směry společnosti je možné považovat nabídku profesního postgraduálního vzdělávání v oblastech Master of Public Administration – MPA ve specializaci Management ve veřejné správě a Master of Business Administration – MBA ve specializaci Management a ekonomika podniku.

Jako vzdělávací instituce rovněž nabízíme v rámci tematických kurzů školení a vzdělávání pro úředníky územní samosprávy, či státní správy v odborných a aktuálních tématech.

Naše nabídka služeb zahrnuje činnosti projektového managementu, kdy našim partnerům nabízíme spolupráci v přípravě projektů na míru, financovaných z Evropských strukturálních investičních fondů EU pro léta 2014 – 2020. Jsme připraveni našim partnerům nabídnout spolupráci v rámci celého projektového cyklu – od vyhledání vhodného dotačního programu, přípravy a podání projektové žádosti, průběžného projektového managementu, včetně závěrečné monitorovací zprávy.

Rovněž tak nabízíme konzultační a analytickou činnost v přípravě a zpracování analýz, koncepcí a strategií v oblasti rozvoje podniku, instituce, či území (obce, města, kraje).

Akademie managementu a ekonomiky, s.r.o. je vydavatelem vědeckého, recenzovaného (double blind peer review) časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development.

Budeme rádi, pokud nás oslovíte pro další spolupráci.

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
ředitel společnosti