Garance programu

Cílová skupina

Postgraduální vzdělávací program MBA je určen zejména vedoucím pracovníkům a manažerům v podnikovém sektoru. Tento program je určen zejména pro ty manažery, či vlastníky firem, kteří hledají nové výzvy a témata podnikání ve svém oboru. V rámci studia si prohloubí klíčové měkké dovednosti, získají nové kontakty a další směry a strategie svého podnikání. Vlastní studium je zakončeno udělením profesního titulu MBA za jménem.

Garance programu

Profesní postgraduální program MBA je realizován na základě akreditace Akademie managementu a ekonomiky, s.r.o., kdy je vlastní akreditace zaštítěna duální garancí habilitovanými pracovníky, kteří se dlouhodobě věnují oblastem managementu a ekonomiky podniku. Akreditace postgraduálního programu MBA je realizována ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, kdy na koncepci programu spolupracujeme s ústavy a katedrami managementu a manažerských studií vysokých škol v České republice. Vlastní koncepce programu je společným produktem těchto vysokoškolských institucí a podléhá pravidelné roční evaluaci. Hlavním garantem a garantem prvního bloku studia je doc. Ing. Josef Kubík, CSc. a garantem druhého bloku studia je doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Oba tito habilitovaní pracovníci se ve své profesní praxi věnují oblasti managementu a patří za přední odborníky tohoto oboru v České republice i na Slovensku.

Osoby garantů:

doc. Ing. Josef Kubík, CSc., Akademie managementu a ekonomiky, s. r. o.

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., Akademie managementu a ekonomiky, s. r. o.