Postgraduální vzdělávací program MBA

Studium postgraduálního vzdělávacího programu MBA je členěno do dvou semestrů, kdy je nutné v rámci každého semestru absolvovat 5 odborných modulů a získat celkem 120 kreditů. V závěru druhého semestru je studium zakončeno obhajobou disertační práce.

Studijní materiály

Zájemce o studium obdrží relevantní studijní materiály v podobě sylabů k jednotlivým odborným modulům, dále vybrané studijní texty včetně multimediálních a powerpointových prezentací. Studijní materiály doplňují texty vybraných tematických studií. Studovanou oblast je možné doplnit o doporučenou odbornou literaturu.