Cílem vzdělávacího programu Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území je zvýšit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území. Specificky se vzdělávací program zaměří na tři témata, která zároveň tvoří tři na sebe navazující kurzy vzdělávacího programu:

Celková časová dotace realizace vzdělávacího programu je 8 hodin. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.