Akadémia managementu a ekonomiky, ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Ministerstva Vnútra ČR, číslo akreditácie AK / I- 21 / 2016, ponúka cieľovým skupinám úradníkov, vedůcich úradníkov a volených zástupcov verejnej správy ďalšie vzdelávanie v rámci akreditovaných vzdelávacích programov:

  1. Strategické plánovanie a riadenie rozvoja verejných organizácií a územia; a
  2. Európska únia a politika hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 312/2002 Zb. O úradníkoch územných samosprávnych celkov.