Cílem vzdělávacího programu Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti je zvýšit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin v oblasti fungování Evropské unie a politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unii. Specificky se vzdělávací program zaměří na tři témata, která zároveň tvoří tři na sebe navazující kurzy vzdělávacího programu:

Celková časová dotace realizace vzdělávacího programu je 8 hodin. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.