Akademie managementu a ekonomiky, jako akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva Vnitra ČR, číslo akreditace AK/I-21/2016, nabízí cílovým skupinám úředníků, vedoucích úředníků a volených zástupců veřejné správy další vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů:

  1. Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území; a
  2. Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti.

Vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.